Søren Eriksen hovedformand for HOG årets ildsjæl

 

Søren Eriksen, hovedformand i HOG Hinnerup, blev på Favrskov Idrætssamvirke generalforsamling kåret som årets ildsjæl i 2015
 

Klubbens indstilling til prisen var: 

 

Indstilling som Årets Ildsjæl 

HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand – Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.
  • Søren er et særdeles aktivt foreningsmenneske, der gennem de seneste 13 år har været hovedformand i HOG.
  • Søren har om nogen været med til at samle afdelingerne i HOG, så der i dag er en god og konstruktiv dialog og sportsånd i klubben.
  • Søren har været en af drivkræfterne i, at HOG i de seneste 13 år er vokset fra omkring 1700 medlemmer til nu godt 2500 medlemmer. Samtidig er der kommet yderligere afdelinger til, så HOG nu består af 9 afdelinger mod 5 afdelinger i 2001.
  • Søren er aktiv i lokalsamfundet og en fantastisk drivkraft, der er med til at binde de lokale idrætsforeninger i gammel Hinnerup Kommune sammen, så de er et samlet talerør overfor blandt andet politikere og embedsmænd i Favrskov Kommune.
  • Søren er en livlig debattør, hvor ting kan være med til at gøre det endnu lettere at være idrætsleder. Han tager gerne gode dialoger med embedsmænd i Favrskov Kommune. De samme embedsmænd benytter ofte Søren som sparringspartner, når der skal laves udkast eller fortolkes ting omkring fritidsloven.
  • Søren har med stor energi sørget for, at HOG i dag er en bæredygtig forening med god økonomi.
  • Søren har i nu næsten 3 år samtidig med, at han varetager opgaven som hovedformand, også passet kasserer opgaven.
  • Søren har på en dygtig måde udformet HOG´s sponsorpolitik, så alle afdelinger for gavn af sponsoraftaler.
  • Kort sagt en ildsjæl, der på Sørens beskedne måde, gør et kæmpe stykke arbejde og helst vil være uden for rampelyset.
 
Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen.
 
Foto: Michael Hejlskov, Favrskov Idrætssamvirkes bestyrelse.
 
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530