Ny Kasserer i HOG
 
Vagn Fransen, tidligere leder af Jyske Banks Hinnerupafdeling, har givet tilsagn om at indtræde i FU med henblik på at overtage økonomifunktionen (også kaldet kassereren)
 
Vagn deltager fremover i bestyrelses- og FU-møderne og introduceres løbende til økonomiopgaverne, som indtil videre løses af Vagn og undertegnede i forening, indtil Vagn er klar til at overtage opgaverne.
 
Søren Eriksen
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530