Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HOG, der afholdes i HOGs klublokaler i Haldum-Hinnerup Hallen onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30.
 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Beretning ved foreningens formand og udvalgsformænd.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde
    senest 10 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af forretningsudvalg og suppleanter.
7. Valg af udvalgsformænd.
8. Valg af revisorer og suppleanter.
9. Eventuelt.
 
Samtidig indkaldes til årsmøder i de enkelte afdelinger som følger:
 

Tennisafdelingen:

Torsdag den 14/1 kl. 19.30 i tennisafdelingens klublokale i Rønbæk Idrætscenter

Dance

Mandag den 25/1 kl. 19.30 i klubhuset Haldum-Hinnerup Hallen

Svømmeafdelingen:

Tirsdag den 26/1 kl. 19.30 i Rønbæk Idrætscenters mødelokale (Glasburet)

Indoor cycling

Torsdag den 28/1 kl. 19.00 i Rønbæk Idrætscenters mødelokale (Glasburet)

Håndboldafdelingen:

Torsdag den 4/2 kl. 19.30 i Rønbæk Idrætscenters mødelokale (Glasburet)

Fodboldafdelingen

Mandag den 8/2 kl. 19.30 i klubhuset Haldum-Hinnerup Hallen

Cykling

Tirsdag den 9/2 kl. 19.30 i klubhuset Haldum-Hinnerup Hallen

Badmintonafdelingen:

Tirsdag den 23/2 kl. 19.30 i Rønbæk Idrætscenters Cafeteria

Senioridræt

Onsdag den 26/10 kl. 19.30 i Rønbæk Idrætscenters Cafeteria

 

Dagsorden for årsmøderne er:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning.

3. Regnskab for 2015.

4. Budget for 2016

5. Kontingentsatser 2016.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af udvalgsmedlemmer.

8. Valg af udvalgsformand.

9. Eventuelt.

 
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530