Velkommen til HOG's nyhedsbrev marts 2019


Nyt fra formanden

Den 27. februar lagde klublokalerne i Haldum-Hinnerup Hallen atter kulisse til den ordinære generalforsamling, som der i år var flot fremmøde til. Der blev gennemgået revideret regnskab for 2018, og konklusionen var, at HOG har leveret et flot økonomisk resultat, og dermed er en idrætsforening med en sund økonomi.

Samme aften sagde vi farvel til fire udvalgsformænd, som takkede af for denne gang: Kristian Snoghøj fra Fodbold, Kim Vester fra Håndbold, Torben Øre fra Cykling og Lars Hauer Larsen fra Tennis. I skal alle have stor tak for jeres indsats i HOG. I samme anledning sagde vi velkommen til nye formænd i afdelingerne:

Niels Christian Jønsson, Fodbold

Søren Hjørlund, Tennis

Finn Andreasen, Cykling

Michael Fredenslund, Futsal

Jakob Nørby, Floorbal

Velkommen til jer alle!

Peter Bager, Formand HOG


Asger Bliksted Godiksen modtog Karen & Henning Baks Legat

Siden 2010 er Karen og Henning Baks legat på 1000 kr. blevet uddelt til en ung træner i HOG, som gør en forskel. På generalforsamlingen blev legatet uddelt til Asger Bliksted Godiksen fra HOG svømning. Asger var blevet indstillet til legatet af svømmeudvalget på grund af sit store engagement som træner i svømmeafdelingen, hvor han gør en forskel hver uge. 19-årige Asger har været et kendt ansigt i klubben gennem mange år, hvor han har svømmet på flere af klubbens svømmehold herunder Konkurrenceholdet, hvor han var en af de bærende kræfter.

Asger har været ansat som træner for flere børnehold i svømmeskolen, og han har deltaget i HOG’s Aqua Camp flere gange. I nuværende sæson har Asger ansvaret for flere af svømmeskolens ”Krabbehold” med børn i alderen 6-10 år, og han er populær blandt børnene, der er vilde med hans måde at undervise på.

Asger var glad for de pæne ord, han fik med på vejen, da han modtog legatet: ”Det er dejligt at få ros fra børn og forældre, og det giver blod på tanden til at forsætte og blive ved med at gøre det godt”, fortæller han.

(Peter Bager overrækker Asger legatet. Foto: Magnus Nielsen)
 

Jytte Stenbroen Sørensen blev udnævnt som nyt æresmedlem i HOG

 
På generalforsamlingen i år blev Jytte Stenbroen Sørensen hædret som æresmedlem i HOG. Jytte er et kendt ansigt i HOG, hvor hun har engageret sig i klubbens arbejde i snart 45 år. Hun har i alle årene stået i spidsen for kontor, bogholderi og alt der knytter sig dertil. Udover de administrative opgaver har Jytte også sat sit sportslige præg på HOG, hvor hun sammen med sin familie har været engageret i badmintonafdelingen gennem mange år. Jytte blev i 1974 den første officielle træner for ungdomspillerne, og hun har derudover siddet i badmintonudvalget i en årrække.

For Jytte selv kom udnævnelsen som en stor overraskelse: ”Jeg blev meget overrasket, og det er en stor anerkendelse, som jeg er meget beæret over”, fortæller hun, og uddyber ”HOG har fyldt meget, og jeg har haft mange gode stunder her gennem årene”. Jytte fik overrakt diplom og blomster af formand Peter Bager, som takkede for hendes store indsats gennem tiden.

 

(Peter Bager sammen med det nye æresmedlem Jytte Sørensen. Foto: Magnus Nielsen)


 
Hinnerup Sommerfest 2019

I næste uge begynder billetsalget til Hinnerup Sommerfest 2019, hvor vi samtidig fejrer HOG's 110 år jubilæum. Så hold øje med HOG's facebookside og følg Sommerfestens facebook side her. 


Tennisafdelingen har forlænget sæsonen med skumtennis
 
I september gik tennissæsonen på hæld, men i stedet for at pakke tennisudstyret ned, rykkede tennisafdelingen indendørs til en ny aktivitet: skumtennis. Siden 1. oktober har tennisspillere i alle aldre mødtes hver mandag i Rønbækhallen for dyrke den nye aktivitet.

Skumtennis spilles på badmintonbaner, hvor nettet er sænket, og den karakteristiske gule tennisbold er skiftet ud med en let skumbold. Skumbolden hopper langsommere end den normale tennisbold, hvilket giver mulighed for at få bedre flow i spillet og få de basale teknikker på plads.

Skumtennis er især blevet populært blandt de unge under 18 år, hvor juniorholdet er fyldt helt op. Den nyvalgte formand, Søren Hjørlund, peger på, at succesen blandt andet kan tilskrives den gode opbakning blandt de frivillige tennisinstruktører, der hver mandag møder talstærkt op for at give tennisspillerne de bedste rammer for at udvikle sig.

Foråret har meldt sig ankomst, og det er snart tid til at rykke ud på grusbanerne igen. Søren Hjørlund håber, at tennisafdelingen igen kan få tilkendt haltider til efteråret, så de kan gentage succesen med skumtennis.

 
 
(Fra venstre: Instruktører i skumtennis Ulrik Svendsen & Nicklas Buch efter stævne i Hobro) 
          

 
Ny ledelse i HOG Hinnerup Fodbold

HOG Fodbold har fået ny formand og næstformand. Afgående formand Kristian Snoghøj og næstformand Anne Krøger Pedersen har begge måttet stoppe med deres frivillige arbejde i HOG Fodbold på grund af deres private arbejde. Begge er kede af, at de ikke har kunnet få det til at hænge sammen, det frivillige og det arbejdsmæssige, da de begge synes det er både sjovt og givende at tage del i det frivillige, men presset i dagligdagen har gjort, at det simpelthen ikke har kunnet hænge sammen. HOG Fodbold siger tak for indsatsen.

Niels-Christian Jönsson, der har siddet i fodboldudvalget de seneste par år som ungdomsformand, har sagt ja til at overtage formandsposten. Bjarke Christiansen, der er formand for seniorafdelingen og træner i klubben, overtager hvervet som næstformand.

Derudover har fodboldudvalget fået nye forstærkninger i form af Camilla Berg og Rune Hellegaard. De kommer begge til at arbejde med børn og unge sammen med Linda Skyttehave Rytter, der fortsætter som formand i børne- og ungdomsafdelingen.

 
(Fra venstre: Niels-Christian Jönsson er ny formand i HOG Fodbold og Bjarke Christiansen er ny næstformand. Foto: Magnus Nielsen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530