Alkoholpolitik i HOG
 
 
Formål
HOG er en forening for alle. Her kommer både børn, unge og voksne. Alle skal have lyst til at komme i klubben. Samtidig skal alle forældre trygt kunne sende deres børn til aktiviteter.
  
Retningslinjer
  • Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Trænere, ledere og personale i cafeteria og ved arrangementer informeres herom. 
  • HOG forventer, at al alkoholindtagelse undlades, hvis man er chauffør for børne- og ungdomshold. Spirituskørsel vil blive politianmeldt. 
  • Der er forbud mod at nyde medbragt alkohol i omklædningsrum. HOG forventer, at klubbens trænere og ledere sørger for, at HOG’s medlemmer ved udebanekampe og stævner overholder regler for den respektive klub.
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 40 57 71 10