Kørselsgodtgørelser
 
Trænere og ledere i HOG kan modtage kørselsgodtgørelse for kørsel i forbindelse med HOG-aktiviteter. Kørselsgodtgørelse kan udbetales, når der er indgået en aftale med den ansvarlige for området.
 
Kørselsbilag skal altid afleveres før udbetaling kan finde sted.
 
Kørselsbilag skal altid være påført et relevant formål.
 
Kørselsgodtgørelser kan ikke anvendes til aflønning af trænere og ledere.
 
For at få udbetalt kørselsgodtgørelse skal vedlagte bilag afleveres korrekt udfyldt.
 
Skemaet finder i via dette link:
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 40 57 71 10