I HOG tolererer vi ikke mobning 

 

I HOG ønsker vi, at børn, unge og voksne trives og har en tryg hverdag i klubben. Vi ønsker at fremme kammeratskab, tolerance og det gode fællesskab. Derfor tolererer vi ikke mobning.

 

Hvad skal du gøre, hvis du observerer mobning?

Hvis du observerer mobning, så skal du gøre opmærksom på det. Det gælder både, hvis du i HOG-sammenhæng selv er udsat for mobning eller ser en anden blive mobbet. Hvis du er barn eller ung, så tal i første omgang med dine forældre eller din træner om det. Hvis du er forældre, så tal med træneren om det. Og hvis du er træner, så henvend dig til Jesper Stenbroen fra HOG’s forretningsudvalg: jesperstenbroen@oncable.dk. I HOG’s ledelse har vi et beredskab, som tager hånd om konkrete mobbeproblemer med henblik på at få det stoppet.

 

Hvorfor er det vigtigt at bekæmpe mobning?

Mobning kan have meget alvorlige konsekvenser for den, som udsættes for det. Mobning kan være ødelæggende for et barns eller ungt menneskes selvbillede og udvikling. Derfor skal det stoppes omgående.

 

Er mobning udbredt?

Hvert 5. barn i Danmark har følt sig mobbet til sport, og hver 10. af dem, der bliver mobbet, dropper sin fritidsaktivitet. I HOG har vi også eksempler på mobning – men vi har ikke grund til at tro, at vi har et større problem end andre idrætsforeninger. Alligevel er vi stålsatte på at forhindre mobning.

 

Hvad er mobning?

Mobning er handlinger, der holder én eller flere uden for fællesskabet, bevidst eller ubevidst. Mobning kan antage forskellige former:

  • Fysisk mobning i form af vold, skubben, ødelæggelse af ejendele.
  • Verbal mobning i form af ukærligt drilleri og nedgøring.
  • Indirekte mobning i form af sladder og rygter, ignorering og nedladende kropssprog.
  • Digital mobning i form af nedgøring på sociale medier.

 

Hvorfor opstår mobning?

Årsagen til, at der opstår mobning eller mobbelignende situationer, skal typisk findes i en manglende tolerance i fællesskabet og en uheldig kultur. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i gruppen. 

 

At modvirke mobning handler derfor om mere end at udpege et offer og en mobber. Personer, der er stærke i nogle sammenhænge, kan sagtens blive mobbeofre i andre sammenhænge. Det handler derfor om at få øje på gruppens mønstre – at se på gruppens indbyrdes samspil og positioner – og ændre på dem. 

 

Hvad er forskellen på drilleri og mobning?

De fleste mennesker driller hinanden. Men når drilleriet gentager sig og antager systematisk form og indebærer, at en person udsættes for ting, som sårer og nedværdiger, er der tale om mobning. Hvis du observerer den type adfærd, bør du gøre opmærksom på det.

 

Her kan du læse mere om mobning:

 

https://dcum.dk/media/3223/hvadermobning20212.pdf

https://www.dgi.dk/artikler/sammenhold-er-det-bedste-vaern-mod-mobning

https://www.berlingske.dk/danmark/hvert-femte-barn-har-foelt-sig-mobbet-til-sport

 

 

Vi regner med dig – også når vi bekæmper mobning!

 

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 40 57 71 10