Kirsten Rasch nyt æresmedlem i HOG

 

På Senioridræts årsmøde blev Kirsten Rasch udnævnt til æresmedlem i HOG.

 

Kirsten var med til at starte ældre idræt i Hinnerup for 19 år siden, senere Senioridræt. Kirsten har været instruktør i 18 år, kasserer i 16 år og har stået for medlemskontakten.

 

Hun har i samarbejde med Hinneruplund stået for store gå dag i 11 år, også sommerfesten på Hinneruplund er hun med til at arrangere.

 

Kirsten udgør sammen med andre instruktører festudvalget.

 

Kirtsen og Leif står også for kontakten til Just Justesen, som arrangerer en årlig busrejse for Senioridræt.

 

Kirsten har været i HGS bestyrelsen, som et af de første bestyrelsesmedlemmer i den nye selvstændige HGS, efter de var udtrådt af HOG først i 70’erne.

 

Kirsten var med i bestyrelsen frem til sidst i 70’erne, men også efter, at Kirsten var udtrådt af bestyrelsen, var hun aktiv i foreningen bl.a.  ved foreningens forårsopvisning. (efter udsagn fra to tidligere formænd for HGS)

 

Man kan vist uden at overdrive sige, at Kirsten i høj grad har været med til at skabe muligheder for at dyrke gymnastik og motion i Hinnerup.

 

Søren Eriksen

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530